شنبه , دی ۲۸ ۱۳۹۸
دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب

بلوار امام صادق- ابتدای بلوار شهید حسین مولوی

۰۲۵۳۲۸۰۲۶۱۰

 

بلوار امام صادق- ابتدای بلوار شهید حسین مولوی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

ابتدای بلوار دانشگاه

۰۲۵۳۲۸۰۸۰۸۰

 

ابتدای بلوار دانشگاه

دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه باقرالعلوم

انتهای بلوار دانشگاه

۰۲۵۳۲۱۳۶۵۲۰۰

انتهای بلوار دانشگاه 

موسسه آموزشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی امام خمینی (ره)

بلوار دانشگاه - بلوار شهید حسین مولوی

۰۲۵۳۲۱۱۳۰

 

بلوار دانشگاه – بلوار شهید حسین مولوی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بلوار دانشگاه- بعد از میدان علوم

۰۲۵۳۲۸۰۳۰۹۰

بلوار دانشگاه- بعد از میدان علوم

موسسه امام صادق

موسسه امام صادق

بلوار امام صادق - روبروی پمپ بنزین

۰۲۵۳۲۸۱۱۳۰۰ 

بلوار امام صادق – روبروی پمپ بنزین

مؤسسهٔ آموزش عالی طلوع مهر قم

مؤسسهٔ آموزش عالی طلوع مهر قم

بلوار امام صادق - اول بلوار شهروند

۰۲۵۳۲۸۱۰۰۰۸

بلوار امام صادق – اول بلوار شهروند

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

بلوار غدیر - بلوار امامت

۰۲۵۳۲۱۴۲۱۴۹

بلوار غدیر – بلوار امامت

موسسه آموزش عالی پویش

موسسه آموزش عالی پویش

بلوار امامت- پشت شهاب دانش

۰۲۵۳۲۸۵۵۰۱۳

بلوار امامت- پشت شهاب دانش

۰۲۵۳۲۳۱۷۱۷۱

بلوار امامت

جامعه المصطفی

دانشگاه جامعه المصطفی

بلوار غدیر - بلوار امامت

۰۲۵۳۷۱۷۲

بلوار غدیر – بلوار امامت

موسسه آموزش عالی حکمت

موسسه آموزش عالی حکمت

بلوار امام صادق ( جاده ورجان – کهک ) ، بعد از، میدان یادمان شهدای فردو ، خیابان شهید ایمانی ، کوچه، سوم،

۰۲۵۳۲۳۱۴۸۲۲

 بلوار امام صادق ( جاده ورجان – کهک ) ، بعد از، میدان یادمان شهدای فردو ، خیابان شهید ایمانی ، کوچه، سوم،

دانشگاه علمی و کاربردی پردیسان

دانشگاه علمی کاربردی پردیسان

بلوار دانشگاه - روبروی بوستان مولوی

۰۲۵۳۲۸۱۷۵۱۱

بلوار دانشگاه – روبروی بوستان مولوی