شنبه , دی ۲۸ ۱۳۹۸

دبستان های و دبیرستان ها و هنرستان های دولتی پردیسان

مدارس دولتی پردیسان

دبستان شهید محمد سعید آل طاها

خیابان ابوطالب - داخل کوچه اول- بعد از مسجد امام موسی کاظم علیه السلام

مدارس دولتی پردیسان

دبستان و دبیرستان شهید آوینی

بلوار شهیدان تقوی، بلوار شهید مسلم قلی پور- فرعی اول

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان شهید محمد قرائتی

بلوار ابوطالب - کوچه اول- جنب مسجد امام موسی کاظم علیه السلام

مدارس دولتی پردیسان

دبستان شهدای شهرداری

بلوار ابوطالب - انتهای کوچه سوم

مدارس دولتی پردیسان

دبستان دخترانه پروین اعتصامی

خیابان استقلال - کوچه استقلال ۴

مدارس دولتی پردیسان

دبستان شهید حمید صادقی

بلوار ابوطالب - خیابان شهدای موتلفه - کوچه ۲

مدارس دولتی پردیسان

دبستان دخترانه انقلاب

خیابان آقا یوسفی-کوچه ۲۳

مدارس دولتی پردیسان

دبستان دخترانه پسرانه شهیدان شعبان نژاد

خیابان استقلال - کوچه سوم - فرعی اول

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان شهید علی دانش پژوه

خیابان استقلال - کوچه سوم - فرعی اول

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان دخترانه فخریه گیوه چیان

بلوار بصیرت - جنب خیابان مخابرات

مدارس دولتی پردیسان

دبستان پیامبر اعظم

خیابان شجاعت شجاعت ۳ ک اول

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان شهید نامجو

بلوار ۲۲ بهمن - خیابان اردیبهشت

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان مهر ماندگار

بلوار بصیرت - خیابان فقاهت- اول خیابان نشاط

مدارس دولتی پردیسان

دبستان پسرانه دخترانه ۹ دی

بلوار بصیرت - خیابان فقاهت-

مدارس دولتی پردیسان

دبستان پسرانه شهدای غزه

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اردیبهشت- خیابان لاله ۷

مدارس دولتی پردیسان

دبستان حاج حبیب الله زیرک

بلوار ۲۲ بهمن-خیابان سبلان- خیابان انقلاب اسلامی-خیابان شهیدان مخلصی -کوچه ۶

مدارس دولتی پردیسان

دبستان شهید هندویان

خیابان سبلان - خیابان زاگرس ۱۹

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان شهید هندویان

خیابان سبلان - خیابان زاگرس ۱۹

مدارس دولتی پردیسان

مدرسه دبستان حضرت امیرالمومنین

هزاره ۹ طلاب - خیابان شهید ایمانی

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان دخترانه حاج محمد ایزدی

بلوار شهیدان تقوی - خیابان شهیدان آقا محمدی -کوچه دوم

مدارس دولتی پردیسان

دبستان پسرانه شهید میثمی

خیابان آقا یوسفی- کوچه اول

۰۲۵۳۲۸۰۴۵۴۲

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان آیت الله مشکینی

خیابان آقا یوسفی- کوچه اول

۰۲۵۳۲۸۰۴۵۴۲

مدارس دولتی پردیسان

مدرسه دبستان حضرت امیرالمومنین

هزاره ۹ طلاب - خیابان شهید ایمانی

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان دخترانه حاج محمد ایزدی

بلوار شهیدان تقوی - خیابان شهیدان آقا محمدی -کوچه دوم

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان پسرانه اندیشه دوره اول و دوم

میدان پردیس (خیابان اندیشه)-خیابان شهیدان احمدی

مدارس دولتی پردیسان

دبستان پسرانه کریمه اهل بیت- دوره اول و دوم

خیابان اندیشه -کوچه ۱

۰۲۵۳۲۸۰۵۴۷۴

۰۲۵۳۲۸۰۵۲۵۴

مدارس دولتی پردیسان

دبستان دوره اول و دوم و دبیرستان دوره اول دخترانه شهید میثمی

خیابان اندیشه- کوچه اول - فرعی چپ

۰۲۵۳۲۸۰۶۸۹۵

۰۲۵۳۲۸۰۲۰۴۴

مدارس دولتی پردیسان

هنرستان آموزشگاه تربیت بدنی، پسرانه -دخترانه حیدریان

خیابان اندیشه - خیابان شهیدان احمدی

۰۹۱۹۸۷۱۴۸۰۶

 

۰۲۵۳۲۸۱۴۰۴۸

مدارس دولتی پردیسان

دبیرستان امام جعفر صادق

خیابان البرز -کوچه ۹

مدارس دولتی پردیسان

دبستان پسرانه آزادی

خیابان البرز -کوچه ۹

مدارس دولتی پردیسان

دبستان دخترانه کرامت دوره اول و دوم

خیابان البرز - کوچه ۱۱

مدارس دولتی پردیسان

مدرسه پسرانه کوثر دوره اول و دوم

بلوار سلمان فارسی - دهلاویه -کوچه ۱۳

مدارس دولتی پردیسان

هنرستان حاج حبیب الله عبدالهی راد

خیایان اندیشه - بین کوچه ۴ و ۶

مدارس دولتی پردیسان

دبستان شهیدان کشتکار

بلوار شهروند-خیابان امام حسین-بلوار بهشت-خیابان ملت-کوچه ۵

۰۲۵۳۲۸۰۶۳۲

۰۲۵۳۲۸۰۶۳۰۳