دوشنبه , آذر ۲۵ ۱۳۹۸

پیش دبستانی، دبستان و دبیرستان های غیر دولتی پردیسان

مدارس غیر دولتی پردیسان

دبستان غیر دولتی منجی

خیابان شهیدان آقا یوسفی- نبش کوچه ۲۲

مدارس غیر دولتی پردیسان

دبستان غیر دولتی پسرانه توحید۲

تقاطع بلوار آزادی و بلوار امام علی-میدان شهرداری

۰۲۵۳۲۶۲۶۲۷۵
مدارس غیر دولتی پردیسان

دبستان دخترانه غیر دولتی کلام نور و پیش دبستانی

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان شهید اقلیمی- بین کوچه ۸ و ۱۰

۰۹۱۹۱۴۹۳۲۸۴
مدارس غیر دولتی پردیسان

مهد کودک-پیش دبستانی- دبستان و دبیرستان روشنگر

خیابان اندیشه - خیابان زمرد


۰۲۵۳۲۸۰۰۰۴۰-۴۳
مدارس غیر دولتی پردیسان

مهد کودک و پیش دبستانی مشکات

خیابان اندیشه- میدان تیراژه کوچه ۱۳

۰۹۱۹۳۵۱۴۶۰۲

مدارس غیر دولتی پردیسان

دبستان دخترانه فاطمه زهراء

خیابان اندیشه - کوچه ۳

۰۹۳۹۷۰۶۵۱۷۳

۰۲۵۳۲۸۱۸۳۱۵

مدارس غیر دولتی پردیسان

دبیرستان غیر دولتی مهرانه دوره اول

بلوار سلمان- خیابان البرز - کوچه ۲۱

۰۹۱۲۴۵۳۴۲۳۲
مدارس غیر دولتی پردیسان

مهد کودک-پیش دبستانی- دبستان و دبیرستان روشنگر

خیابان اندیشه - خیابان زمرد


۰۲۵۳۲۸۰۰۰۴۰-۴۳
مدارس غیر دولتی پردیسان

دبستان پسرانه قرآنی فرهیختگان

بلوار شهروند - البرز - کوچه ۲

مدارس غیر دولتی پردیسان

دبیرستان قرآنی فرهییختگان

خیابان اندیشه - کوچه ۳

مدارس غیر دولتی پردیسان

دبستان دخترانه غیر دولتی کلام نور و پیش دبستانی

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان شهید اقلیمی- بین کوچه ۸ و ۱۰

۰۹۱۹۱۴۹۳۲۸۴
مدارس غیر دولتی پردیسان

مهد کودک-پیش دبستانی- دبستان و دبیرستان روشنگر

خیابان اندیشه - خیابان زمرد


۰۲۵۳۲۸۰۰۰۴۰-۴۳
مدارس غیر دولتی پردیسان

پیش دبستانی طاها

خیابان البرز -کوچه ۷

۰۲۵۳۲۸۰۵۷۵۵

۰۹۱۹۳۰۷۵۰۴۳

مدارس غیر دولتی پردیسان

پیش دبستانی و دبستان کلام وحی (دخترانه)

سبلان-کوچه ۱۳

۰۲۵۳۲۸۰۰۴۴۴

مدارس غیر دولتی پردیسان

پیش دبستان و دبستان شادی(دخترانه)

خیابان البرز -کوچه ۱۱

۰۹۱۰۷۷۳۱۴۵۱

مدارس غیر دولتی پردیسان

پیش دبستانی و دبستان سرای دانش

بلوار سلمان - خیابان دهلاویه- کوچه ۱۵

۰۹۱۲۰۵۱۴۹۳۸  

مدارس غیر دولتی پردیسان

پیش دبستانی طهورا (دخترانه - پسرانه)

هزاره نهم و دهم طلاب

۰۹۱۹۲۵۳۴۹۰۶

 

مدارس غیر دولتی پردیسان

پیش دبستانی انتظار

در مسجد مسجد امام حسن عسکری مسجد امام رضا و در مجتمع مشکات ( بلوار امام علی) ( کلیک کنید تا آدرس مساجد را ببینید)

۰۹۱۹۹۸۴۴۱۴۳

پیش دبستان و دبستان شادی(دخترانه)

خیابان البرز -کوچه ۱۱

۰۹۱۰۷۷۳۱۴۵۱

مدارس غیر دولتی پردیسان

پیش دبستانی و دبستان سرای دانش

بلوار سلمان - خیابان دهلاویه- کوچه ۱۵

۰۹۱۲۰۵۱۴۹۳۸