شنبه , دی ۲۸ ۱۳۹۸

داروخانه های پردیسان

داروخانه دکتر قره باقری

پردیسان بلوار دانشگاه خیابان نواب درمانگاه پردیسان داروخانه دکتر قره باقری

۰۲۵۳۲۸۰۶۳۲۰

 ۰۲۵۳۲۸۰۶۹۰۳

استان قم , شهر قم , قم شهرک پردیسان بلوار دانشگاه خیابان نواب درمانگاه پردیسان داروخانه دکتر قره باقری 

داروخانه شبانه روزی دکتر کبیری

پردیسان بلوار ۲۲ بهمن خ شهیدان اقلیمی پلاک ۱

۰۲۵۳۲۶۲۸۳۲۹

 
  •  

پردیسان بلوار ۲۲ بهمن خ شهیدان اقلیمی پلاک ۱

داروخانه شبانه روزی محدث

پردیسان،خیابان اندیشه، خیابان محمد حسین نواب

۰۲۵۳۲۸۱۱۹۹۵

 
  •  

 

پردیسان،خیابان اندیشه، خیابان محمد حسین نواب

داروخانه دکتر مارونی

قم-پردیسان-بلوار دانشگاه –بلوار سلمان-خیابان سبلان۲۲ – جنب آژانس تلفنی پردیس

۰۲۵۳۲۸۱۷۴۷۱

۰۲۵۳۲۸۱۷۴۷۰

 
  •  

قم-پردیسان-بلوار دانشگاه –بلوار سلمان-خیابان سبلان۲۲ – جنب آژانس تلفنی پردیس

داروخانه دکتر بابایی

بلوار سلمان فارسی، خیابان دهلاویه، کوچه ۱، پشت درمانگاه کودک من

۰۲۵۳۲۸۰۸۸۷۵

 

بلوار سلمان فارسی، خیابان دهلاویه، کوچه ۱، پشت درمانگاه کودک من

داروخانه دکتر موحد

پردیسان، بلوار شهروند، خیابان البرز، بین کوچه ۱۷ و ۱۹، پلاک ۵۱

۰۲۵۳۲۵۰۵۶۲۶

 
  •  


پردیسان، بلوار شهروند، خیابان البرز، بین کوچه ۱۷ و ۱۹، پلاک ۵۱