دوشنبه , آذر ۲۵ ۱۳۹۸

بیمه - دفاتر رسمی- دفتر ازدواج

مرکز خدمات حوزه های علمیه

مرکز خدمات طلاب

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان غلامحسین حامد نیا - خیابان انقلاب - خیابان شهیدان واعظی دهنوی

بیمه پردیسان

دفتر بیمه دانا

بلوار شهیدان تقوی- نرسیده به خیابان شهیدان آقا محمدی

۰۹۱۹۵۴۱۳۴۶۸
بیمه پردیسان

بیمه ایران

خیابان شهیدان آقا یوسفی- نبش کوچه ۱۶

۰۹۱۲۶۵۱۵۳۷۵
بیمه پردیسان

بیمه اسیا

خیابان اندیشه-ساختمان تیراژه

۰۲۵۳۲۸۰۸۶۴۱

۰۹۱۹۸۵۳۳۳۷۸

بیمه پردیسان

بیمه دانا

سبلان- کوچه ۲۰

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

تقاطع بلوار شهیدان تقوی و خیابان شهیدان آقا محمدی

۰۹۱۲۸۴۴۳۵۲
دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

اول خیابان اندیشه

۰۲۵۳۲۸۰۶۸۶۳
دفتر اسناد رسمی

دفتر ازدواج ۳۲

بلوار سلمان- خیابان البرز - کوچه ۲۱