دوشنبه , آذر ۲۵ ۱۳۹۸
مراکز آموزشی حوزوی

مدرسه سطح عالی امام موسی کاظم

بلوار ابوطالب- مسجد امام موسی کاظم

مراکز آموزشی حوزوی

مدرسه علمیه آیت الله میرزا یوسف ایروانی(خواهران)

بلوار ۲۲ بهمن- جنب اقلیمی

خوابگاه

خوابگاه آموزشگاه فنی دختران قم

خیابان اندیشه کوچه ۵

آموزش زبان در پردیسان

آکادکی زبان جهش

بلوار سلمان - خیابان شهیدان علوی - کوچه ۸

۰۲۵۳۲۸۱۲۰۱۸

آموزش زبان در پردیسان

آموزشگاه زبان گویش

بلوار شهروند - ورودی به سبلان

۰۲۵۳۲۸۱۰۱۰۱

آموزشگاه رانندگی در پردیسان

آموزشگاه رانندگی در پردیس

بلوار شهروند - ورودی به سبلان

۰۲۵۳۲۸۰۴۷۴۷

آموزشگاه اندیشه وران ساعی

سبلان - کوچه ۱۸

۰۹۱۹۴۵۲۸۶۸۰

خیاطی پردیسان

آموزشگاه خیاطی گل پوش

سبلان -کوچه ۸

۰۹۱۹۰۵۰۸۵۴۳

آموزش زبان در پردیسان

آموزشگاه زبان ادیبان

بلوارسلمان -دهلاویه - کوچه ۹

۰۲۵۳۲۵۵۰۵۷۹

آموزشگاه فنی امام رضا ( دخترانه)

بلوار سلمان - اول دهلاویه

آموزشگاه اندیشه وران ساعی

سبلان - کوچه ۱۸

۰۹۱۹۴۵۲۸۶۸۰

خیاطی پردیسان

آموزشگاه خیاطی گل پوش

سبلان -کوچه ۸

۰۹۱۹۰۵۰۸۵۴۳