دوشنبه , آذر ۲۵ ۱۳۹۸

پزشک و دندانپزشک

دندان پزشکی پردیسان

دندانپزشکی پردیس

بلوار سبلان - خیابان البرز- کوچه ۱۷

۰۲۵۳۲۸۰۲۸۹۵

۰۲۵۳۲۸۰۷۹۷۶

دندان پزشکی پردیسان

دندانپزشکی آراد

خیابان اندیشه - اول خیابان نواب

۰۲۵۳۲۸۱۶۷۰۰

کارشناس مامایی

دکتر محترم عسکری

سبلان بین کوچه ۱۶ و ۱۸

کارشناس مامایی

دکتر طاهره عابدی

بلوار سبلان - کوچه ۱۸

کارشناس مامایی

کارشناس مامایی - جلوه سمائی

بلوار سبلان - خیابان البرز- کوچه ۱۸

۰۲۵۳۲۸۱۸۱۱۰

دکتر پردیسان

دکتر اطفال - غلامرضا عباسی

بلوار شهیدان تقوی- اول شهیدان آقا محمدی

۰۲۵۳۲۵۰۹۰۸۰

کارشناس مامایی

کارشناس مامایی، مرضیه اسکندری

سبلان- البرز ۱۹

دکتر پردیسان

مطب اطفال دکتر نقیب زاده

سبلان- البرز ۱۹

۰۲۵۳۲۸۰۰۰۴۸