شنبه , دی ۲۸ ۱۳۹۸

?سومین دوره مسابقات قرآنی بین کونگ فو کاران استان قم به میز بانی کمیته کونگ فو گرات سان استان قم با حضور مهمانان ویژه
و حضور دویست نفر در برنامه و رقابت چهل قاری با همدیگر در مسجد حضرت زینب علیها السلام جمعه ۲۴ماه رمضان برگزار گردید.
برترین های در سه رشته صوت و لحن، حفظ قرآن و اذان و مکبری انتخاب شدند
✅ بخش حفظ زیر ۱۵ سال
ابوالفضل رضایی
محمدحسین رجبی
امیر عباس معصومی فرد
✅ در بخش صوت زیر۱۵ سال
امیرعلی رضا پور
امیر مهدی کریمی
مهدی صفری
✅ بخش اذان زیر ۱۵سال
حسن ساعدی