دوشنبه , آذر ۲۵ ۱۳۹۸

آرایشگاه زنانه

مراکز زیبایی و آرایشی

زیبا سرای تاج گل

بلوار شهیدان تقوی-نبش آقا یوسفی

۰۹۱۹۸۵۰۵۴۸۵

مراکز زیبایی و آرایشی

سالن زیبایی بانو محلوجی

خیابان اندیشه- میدان پردیس

رایگان تبلیغ کنید

مجموعه رسانه ای پردیسان آنلاین این امکان را فراهم کرده است تا صاحبان مشاغل و فروشگاه های پردیسان، به راحتی شغل و خدمات خود را رایگان تبلیغ کنند. جهت اطلاع روی عکس بالا کلیک کنید

۰۹۱۹۹۹۹۹۹۹۹

۰۲۵۳۵۵۵۵۵۵۵۵

پردیسان، خیابان دانشگاه، بلوار سلمان فارسی….

 

مراکز زیبایی و آرایشی

سالن آرایش صبا

بلوار شهیدان تقوی- جنب شعبه دوم کبابی سفره دوست

پیرایشگاه مردانه

مراکز زیبایی و آرایشی

پیرایشگاه شهاب

جاده کهک، هزاره نه و ده طلاب،

مراکز زیبایی و آرایشی

پیرایشگاه آرا بیرا

خیابان آقا یوسفی کوچه ۱۲

مراکز زیبایی و آرایشی

پیرایشگاه مردانه

بلوار شهیدان تقوی- بلوار مسلم قلی پور، داخل مجتمع خوانساری

مراکز زیبایی و آرایشی

پیرایشگاه منتظران

بلوار شهیدان تقوی- بلوار مسلم قلی پور، داخل مجتمع مقدس اردبیلی

مراکز زیبایی و آرایشی

پیرایشگاه محمد

خیابان اندیشه -مجتمع تیراژه

مراکز زیبایی و آرایشی

پیرایشگاه یاس

خیابان اندیشه - میدان پردیس

بلوار شهیدان تقوی- بلوار مسلم قلی پور، داخل مجتمع خوانساری

پیرایشگاه منتظران

بلوار شهیدان تقوی- بلوار مسلم قلی پور، داخل مجتمع مقدس اردبیلی