دوشنبه , آذر ۲۵ ۱۳۹۸
کبابی پردیسان

کباب داغ مزه ایرانی

بلوار سلمان فارسی - همشهری ۱۷

 

۰۹۱۵۴۰۱۵۰۰۶

بلوار سلمان فارسی – همشهری ۱۷

فلافلی پردیسان

فلافل جنوب

اول خیابان اندیشه

اول خیابان اندیشه

کبابی پردیسان

سفره دوست شعبه ۱

خیابان اندیشه-ساختمان تیراژه

خیابان اندیشه-ساختمان تیراژه

تهیه غذا و آشپزخانه

آشپزخانه طباطبایی

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

۰۹۱۲۸۵۱۴۴۶۷

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

پیتزا پردیسان

پیتزا کامک

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

لیالی لبنان

رستوران شب های لبنان

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

پیتزا پردیسان

فست فود ۲۰ تیکه

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

تهیه غذا و آشپزخانه

آشپزخانه خوب

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

۰۹۱۰۳۲۵۳۸۳۳

خیابان اندیشه- نرسیده به خیابان نواب

فلافلی پردیسان

فلافلی دهه ۶۰

خیابان اندیشه-خیابان نواب

خیابان اندیشه-  خیابان نواب

تهیه غذا و آشپزخانه

آشپزخانه کچویی

بلوار ۲۲ بهمن-خیابان سبلان- خیابان انقلاب اسلامی-خیابان شهیدان مخلصی

بلوار ۲۲ بهمن-خیابان سبلان- خیابان انقلاب اسلامی-خیابان شهیدان مخلصی

فلافلی پردیسان

فست فود و بریانی هزاره چهارم

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان غلامحسین حامد نیا -خیابان اشراق

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان غلامحسین حامد نیا -خیابان اشراق

تهیه غذا و آشپزخانه

آشپزخانه حسینیه فاطمه زهراء

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اردیبهشت

۰۹۱۹۲۵۳۲۹۱۶

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اردیبهشت

رستوران پردیسان

رستوران عالی قاپو

بلوار ۲۲ بهمن

بلوار ۲۲ بهمن

فلافلی پردیسان

فست فود هیما

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان شهید اقلیمی- بعد از کوچه ۱۰

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان شهید اقلیمی- بعد از کوچه ۱۰

تهیه غذا و آشپزخانه

تهیه غذای لاله

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اقلیمی

۰۹۱۲۵۵۳۲۵۳۵

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اقلیمی

فلافلی پردیسان

ساندویچی عمو تامیک

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اقلیمی

بلوار ۲۲ بهمن- خیابان اقلیمی

تهیه غذا و آشپزخانه

آشپزخانه کترینگ خاتون

بلوار بصیرت - خیابان فقاهت- خیابان نشاط

بلوار بصیرت – خیابان فقاهت- خیابان نشاط

پیتزا پردیسان

پیتزا خان عمو

بلوار ابوطالب - خیابان شهدای موتلفه - کوچه ۲

۰۲۵۳۲۳۰۲۳۲۱

بلوار ابوطالب – خیابان شهدای موتلفه – کوچه ۲

فلافلی پردیسان

ساندویچی بخور و ببر

بلوار ابوطالب - خیابان شهدای موتلفه - انتهای کوچه ۳

۹۱۶۶۰۱۹۰۶۴۰

بلوار ابوطالب – خیابان شهدای موتلفه – انتهای کوچه ۳

فلافلی پردیسان

ساندویچی

بلوار ابوطالب - کوچه اول- جنب مسجد امام موسی کاظم علیه السلام

بلوار ابوطالب – کوچه اول- جنب مسجد امام موسی کاظم علیه السلام

فلافلی پردیسان

ساندویچی ژاو

بلوار شهیدان تقوی-اول خیابان شهیدان آقا محمدی

بلوار شهیدان تقوی-اول خیابان شهیدان آقا محمدی

فلافلی پردیسان

فلافلی آبادان

بلوار شهیدان تقوی-اول خیابان شهیدان آقا محمدی

بلوار شهیدان تقوی-اول خیابان شهیدان آقا محمدی

تهیه غذا و آشپزخانه

تهیه غذای مهر

بلوار شهیدان تقوی-نرسیده به خیابان شهیدان آقا محمدی

بلوار شهیدان تقوی-نرسیده به خیابان شهیدان آقا محمدی

فلافلی پردیسان

فلافلی حاج علی

بلوار شهیدان تقوی-اول خیابان شهیدان آقا محمدی

بلوار شهیدان تقوی-اول خیابان شهیدان آقا محمدی

کبابی پردیسان

تهیه غذای سفره دوست شعبه ۲

بلوار شهیدان تقوی- بعد از قنادی شیرینک

۰۲۵۳۲۵۰۹۰۰۱

بلوار شهیدان تقوی- بعد از قنادی شیرینک

تهیه غذا و آشپزخانه

آشپزخانه مدینه

بلوار شهیدان تقوی- بلوار شهید مسلم قلی پور- زیر زمین مسجد امام حسن عسکری

بلوار شهیدان تقوی- بلوار شهید مسلم قلی پور- زیر زمین مسجد امام حسن عسکری

فلافلی پردیسان

فلافلی سادات

بلوار شهیدان تقوی- بلوار شهید مسلم قلی پور- داخل مجتمع مقدس اردبیلی

۰۲۵۳۲۳۰۵۹۱۶

بلوار شهیدان تقوی- بلوار شهید مسلم قلی پور- داخل مجتمع مقدس اردبیلی